KONSTRUNDAN 2022 – en härlig blandning kreativitet och kunnande

22.06.2022 kl. 19:34
Under första veckoslutet i september lö–sö 3–4.9.2022 kan du besöka 450 professionella
konstnärer, hantverkare och formgivare i hela landet och få en inblick i deras arbete.

KONSTRUNDAN 2022


Konstrundan är ett etablerat evenemang, som årligen har ordnats i Finland sedan 2008. Under Konstrundan
öppnar årets deltagare sina ateljéer och verkstäder för allmänheten.


Besökspunkterna är öppna kl. 11–17 båda dagarna.
Deltagarna utgör en mångsidig och inspirerande blandning av kreativitet och kunnande. 59,3 % representerar visuell konst, 8,5 % konsthantverk och 2,2 % formgivning. Resten omfattar kombinationer
av ovanstående eller övrig kreativ verksamhet.

På vår hemsida finns mera information om deltagarna. Varje deltagare har en egen profil och beskriver sig och sitt arbete i både bild och text. På kartan på hemsidan kan du också lätt se vilka besökspunkter som finns i din närhet, eller så kan du planera in en veckoslutsresa utgående från de konstnärer du vill besöka!


Syftet med Konstrundan är att öka förståelsen för inhemsk samtidskonst, konsthantverk och formgivning samt att främja det kreativa arbetet genom att skapa möten mellan allmänheten och de kreativa aktörerna.

Vi är alla omgivna av konst, hantverk och design i vår vardag och för de flesta av oss är de lika självklara
och viktiga som luften vi andas. Det är ändå lätt att glömma bort dem som genom sitt skapande berikar våra liv på så många sätt. Det är de här personerna som Konstrundan lyfter fram
”, säger projektledare Martina Lindberg.


”De möten som Konstrundan genererar är väldigt inspirerande för besökarna och de betyder också mycket för de medverkande konstnärerna.”


Till vår stora glädje kan vi meddela att Jenni Haukio, maka till republikens president, är beskyddare för
Konstrundan 2022.


15-ÅRSJUBILEUM


I år ordnas Konstrundan i Finland för femtonde gången. För att fira detta bjuder vi i år
på några nyheter.

WEBINARIUM FRE 2.9.2022: Hur överleva som konstnär idag? Vi ordnar ett webinarium i samarbete med Stiftelsen för Nordiska konstskolan och YH Novia i Jakobstad med fokus på yrkesverksamma konstnärers möjligheter och utmaningar i dagens värld.

KONSTRUNDANS LOTTERI får i år en ny dimension då de åtta vinsterna utgörs av upplevelser. Vinnaren kan bl.a. få göra en blomkruka eller minirya, besöka
en fotostudio eller måla och skapa under handledning av en professionell aktör.


KONSTENS FREDAG 2.9.2022


Sedan år 2012 har Konstrundan ordnat olika verkstäder och program för barn och unga. Vi hoppas att så många barn som möjligt får ta del programmet! Målet är att ge en positiv bild av kreativa yrken och inspirera barn till skapande verksamhet.


Film med gratis konstuppgift

Vi producerar en film där bildkonstnären, bildkonstläraren och fotografen Anna Semerdjiev presenterar sig  själv och sitt arbete och sedan ger barnen en konstpedagogisk uppgift att utföra. Filmen görs på finska och dubbas till svenska och engelska.

Filmen lanseras på Konstens fredag 2.9 på hemsidan och på Facebook.Instruktioner till uppgiften publiceras på hemsidan i augusti.


Besök av förhandsbokade grupper


För att också nå ut till äldre barn erbjuder vi möjlighet för skol- och studerandegrupper att besöka ateljéer
på Konstens fredag. Inbjudan omfattar också föreningar och företag. Listan över de deltagare som tar emot grupper fre 2.9 publiceras på vår hemsida i augusti.

Intresserad? Ta direkt kontakt med konstnären och boka ett besök!


NYHET: Konstrundan Bingo


Som en nyhet publicerar vi också en Online Konstrundan Bingo som är riktad till alla barn och
barnasinnade som besöker Konstrundan. Dels erbjuder det barnen rolig sysselsättning under besöken och dels kan det bli en kul tävling med andra besökare: vem får BINGO först?


#konstensfredag #taiteenperjantai #artfriday #konstrundan2022


KONSTRUNDAN I HELA LANDET


Konstrundan är gränsöverskridande inom de skapande och kreativa områdena. Under de första åren hade Konstrundan främst deltagare längs kusten och på Åland. De senaste årens satsningar har resulterat i att vi varje år fått flera deltagare i hela landet.

Av årets 450 deltagare har 64 % finska som första språk, 29 % svenska och 7 % engelska eller annat. Även om Konstrundan genomgående genomförs på tre språk så har det svenska namnet bibehållits och genom det är Konstrundan också en naturlig ambassadör för det svenska i hela Finland.


Ett varmt tack till alla som understött genomförandet av Konstrundan 2022.


Svenska Kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse samt William Thurings stiftelse och Waldemar von Frenckells stiftelse

För mera information, kontakta projektledare Martina Lindberg 044 977 0773, konstrundan.aboland@gmail.com

Konstrundan