Västra Nyland: Onnelisen sepän paja

12.08.2022 kl. 13:15
Två mästersmeder, Juhani Krappe och Sami Ryhänen, arbetar sedan i somras på lokstallet i Karis, efter att ha jobbat länge på Billnäs bruk.

Utrymmet ger möjlighet till större arbeten och organiserandet av olika kurser, alla inom samma gårdsplan. Detta är också det första varma utrymmet där smeder har arbetat. Dessutom arbetar blivande smeder även i arbetsprövningen och som assistenter.

I smedjan gör de allt från maskinverkstadsarbete till småsaker som säljs i anslutning till verkstaden och till sommaren placeras ett tre gånger sex meter långt återvinningsbaserat verk i Billnäs bruk: ett monument som symboliserar förändringen i industriell verksamhet, som utnyttjar ringarna från en gammal skorsten. Rost framstår som ett charmigt element som en del av stålets natur.

Schackpjäser i järn

Den nuvarande platsen för smedjan har lockat närmare tvåhundra kursdeltagare under vårens lopp. Under Konstrundan kan man pröva smide som en del av ett gemensamt projekt under smedernas ledning. Alla kan tillverka sin egen del enligt sin egen kompetens, skyddsutrustning finns tillgänglig. Det färdiga verket kommer att doneras till det ändamål som övervägs på förhand. Den som provar på smide blir säkerligen inspirerad av smedens arbete och atmosfären i verkstaden på ett nytt sätt.

en port av järn i ett höstlandskap

Besökspunkt under Konstrundan 2022

74.Sami Ryhänen - Onnellisen sepän paja
74. Juhani Krappe - Onnellisen sepän paja

 

 

Jani A. Purhonen